Viser arkivet for stikkord askim

Askim jernbanestasjon før 1958. Legg merke til personalinngangen. Den har blitt flyttet par ganger opp gjennom årene. I dag står inngangen til personalet under det første vinduet 2etg på langsiden mot togsiden. Grunnen til den siste flyttingen av personalinngangen var at det nye stillverket som kom trengte mer plass inne.Godshuset som vi kan skimte skyggen av til venstre ble revet som kjent og det medførte at det ble laget dør på kortsiden av ekspedisjonsbygget(stasjonsbygget) til godsekspedisjon. Denne inngangen er ikke lenger i bruk men den står der fremdeles. Forøvrig ble Østre linje elektrifisert 1958. Bildet viser at linja fremdeles ikke er elektrifisert. Ergo før 1958. Lånt ut av askimlinjene.com