Bilde fra Tryggheim Misjonsforening hos Borghild og Hans Ringstad , bilde er fra 1954

Bilde av Gjerdrum kirke Akershus , bygget 1686 .Arkitekt A . Simonsen . Kirken har 350 plasser. Restaurert 1860 og 1931. Kirken dekker Gjerdrum og Heni menighet . Foto Jon Ruud 2014 .

Dette er 4 og 5 klasse på Søpler skole i Båstad i 1954 .4 stk i 4 klasse og 6 stk i 5 klasse .Bak fra v .Ivar Halsnes , Gunnar Venta ,Melvin Berger , Jan Teig , Harald Baastad og Erling Saxrud foran fra v . Jon Ruud , Ragnhild Skaug (Auten), lærer Reidar Grepprud ,Reidun Sloreby og Tor Ekhaugen

  • DS Turisten — DS Turisten bygd på Nylands Verksted 1887 , ble senket i Femsjøen 1967 , ble funnet og hevet i 1997 , går nå på Haldenvassdraget , gikk i 2012 som turistbåt mellom Ørje og Skullerud der Tertitbanen snudde i sin tid .
  • Bjørkelangen stasjon — Bjerkelangen stasjon åpnet med Urskogbanen 1896 , skiftet navn til Bjørkelangen et par år senere .Banen ble nedlagt i 1960 . Bygget ble tegnet i sin tid av Gunter Schussler . Bygningen er i dag bevart som kulturminne og eies av Bjørkelangen Næringsforening , Aurskog og Høland …
  • Trøgstad busselskap — Gamle minner fra en svunnen tid .
  • Gammel tabell — Rute og pristabell fra 1903 , dampskipet Strømmen .
  • Pilkestikke nr 6

Barnespalten hvor jeg Jon Ruud står som 13 år 02/02 for 57 år siden , husker ikke når barnespalten sluttet , men det er mange år siden .

Askim jernbanestasjon før 1958. Legg merke til personalinngangen. Den har blitt flyttet par ganger opp gjennom årene. I dag står inngangen til personalet under det første vinduet 2etg på langsiden mot togsiden. Grunnen til den siste flyttingen av personalinngangen var at det nye stillverket som kom trengte mer plass inne.Godshuset som vi kan skimte skyggen av til venstre ble revet som kjent og det medførte at det ble laget dør på kortsiden av ekspedisjonsbygget(stasjonsbygget) til godsekspedisjon. Denne inngangen er ikke lenger i bruk men den står der fremdeles. Forøvrig ble Østre linje elektrifisert 1958. Bildet viser at linja fremdeles ikke er elektrifisert. Ergo før 1958. Lånt ut av askimlinjene.com

Dette er lokomotivet som ble brukt mellom Askim og Kykkelsrud kraftstasjon A. Er det noen som drar kjensel på personene på bildet?
(Innsendt av Harald Westby)

  • Båstad Guttemusikkorps — Båstad Guttemusikkorps. Bildet er trolig tatt i “Sibir”, Båstad, 1963 eller 1964.
  • Edmund Piwowarski — Bildet av polskfødte dirigent Edmund Piwowarski er tatt 1963 eller -64 i “Sibir”. Han dirigerte Båstad Guttemusikkorps og Mysen Ungdomskorps på 60-tallet. Han hadde en solid musikkutdannelse, og hadde vel blitt yrkesmusiker, om ikke 2. verdenskrig hadde satt en stopper for karrie…